ตอบคำถามเรื่องนิติศาสตร์ที่ไหนดี

chonlathep.soccu@gmail.com 16:47 น. 9 พฤษภาคม 2557
จริงๆพี่ก็ย้ำอยู่ตลดว่าระบบการเรียนการสอนใกล้กัน ไม่ว่าจุฬา ธรรมศาสตร์ รามคำแหง ดีหมดแหละครับ เพราะอยู่ภายใต้มาตรฐานกลาง ส่วนเรื่องเนติบัณฑิตอันนี้ต้องไปดูคนที่สมัครสอบ พี่ว่าก็มีหลากหลายที่เข้าไปเรียยนไม่เฉพาะจุฬา ธรรมศาสตร์ หรือรามหรือที่อื่นๆ
ส่วนระบบการเรียนก็จุฬามีอาจารย์ที่โดดเด่นด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่