เรียนนิติฯจุฬา หรือ ธรรมศาสตร์ ดีกว่ากันคะ

ตรีญาภรณ์ สีกู่กา 16:48 น. 8 พฤษภาคม 2557
คือ เห็นมีคนบอกว่าคนที่เรียนนิติฯจุฬา สอบผ่านเนติฯกันตั้ง 50% แต่ของมธ. แค่ 35% เองคำตอบ

 • chonlathep.soccu@gmail.com 11:51 น. 19 พฤษภาคม 2557
  แก้ไขข้อมูลนิดนึง อ.พิษณุนี่จบจากเบิร์กลีย์ อเมริกา แต่เท่าที่พี่รู้มา ตอนสมัยแกเรียนมธ แกเก่งมาก เป็นผู้รอบรู้หลายแขนง มีความณุ้เหมือนอ. ธงทอง จันทรางศุ
 • chonlathep.soccu@gmail.com 11:40 น. 19 พฤษภาคม 2557
  ตอบคำถามในฐานะนักแนะแนว นักสังคมศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์
  น้องๆที่อยากเรียนนิติศาสตร์ ต้องตั้งคำถามกับตนเองก่อนว่าอยากเรียนกฎหมายเพื่ออะไร เรียนไปทำไม เรียนไปแล้วได้อะไร เพื่อดูว่าความสนใจของเราใช่ไหม ดังนั้นพี่จะแนะนำข้อมูลเบื้องต้น
  การเรียนกฎหมาย คือการเรียนตัวบทกฎหมาย เพื่อเข้าใจภาษาในตัวบทตามคำที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น ภาษากฎหมาย ตรรกะ และเจตนารมณ์ในตัวบทกฎหมายสำคัญ คนที่จะเรียนต้องชอบใช้เหตุผล มีความรัดกุมรอบคอบ และชอบศึกษากฏหมายในเชิงตัวบทและการตีความ (แต่ไม่ใช่ท่องจำนะครับ) ถ้าอยากรู้ว่าเราสนใจเรื่องกฎหมายหรือไม่ ให้คีคำว่า พระนางเรือล่ม แล้วอ่านเนื้อหา และตอบคำถามพี่ว่า เราคิดอย่างไรกับกับกรณีพระนางเรือล่มในบทความ(ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย) เพราะเป็นบทความที่พี่ใช้สอนเด็ก ในการเร้าความสนใจต่อประเด็นทางกฎหมาย
  อย่างที่สอง น้องๆต้องศึกษากฎหมายในหลายแง่มุมเช่น กฎหมายในฐานะข้อบังคับของรัฐ กฎหมายในแง่ของสังคมวิทยา(การจัดระเบียบ) กฎหมายในแง่ของนิติปรัชญา(ทฤษฎีความรู้และภาวะของกฎหมาย) กฎหมายในแง่ของเศรษฐศาสตร์และการเมือง(มองกฎหมายในแง่ของการออกข้อบังคับที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและการเมือง) กฎหมายในแง่ของนิติรัฐ นิติธรรม ความยุติธรรม (มองในแง่ของการปกครองประเทศด้วยกฎหมาย มุมมองด้านกฎหมายมหาชน และกฎหมายในฐานะการสร้างความเสมอภาคของบุคคล)
  อย่างที่สาม การเรียนกฎหมายต้องทุ่มเทการอ่านตัวบท รวมถึง การตีความวินิจฉัยของศาลต่ออรรถคดี ต่างๆ ทั้งแพ่ง อาญา รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นๆ เพื่อเข้าใจตัวบท การตีความ การอุดช่องว่างของศาล หรือ การใช้เจตนารมณ์ทางกฎหมาย
  ส่วนมหาวิทยาลัยไหนสอนดี จุฬาเองก็ดี ธรรมศาสตร์ก็ดี รามก็ดี มหาวิทยาลัยอื่นๆก็ดี พี่ว่าอย่ามองแค่สองมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น แล้วเอาข้อมูลเชิงสถิติที่ไม่ได้สะท้อนคุณภาพของบัณฑิตเท่าไร บัณฑิตด้านกฎหมายที่จะเลือกไปประกอบวิชาชีพ หรือมีความเฉพาะทางเรื่องการใช้กฎหมายในลักษณะของการตัดสินคดีความ เป็นอัยการ ผู้พิพากษา ก็จะต้องเรียน เนติบัณฑิต มันคือวิชาชีพที่สัมพันะืกับกระบวนการยุติธรรมของศาล ดังนั้นแค่เอายอดสถิติของคนที่จบเนมาพี่ว่ามันตอบไม่ได้ว่าที่ไหนดีกว่ากัน เพราะจริงๆบัณฑิตด้านกฎหมายที่เรียนเนส่วนใหญ่ก็มีคุณสมบัติและความสามารถเบื้องต้นในเรื่องการพิจารณาคดีทางกฎหมาย
  ส่วนมหาวิทยาลัยที่ดีพี่จะให้ข้อมูลอย่างนี้ ที่ไหนดีไม่ดีไม่รู้ แต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น จุฬา อาจารย์ที่นี่ก็มีความหลากหลาย เช่น ศ ดร. นันทวัฒน์ เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ. มานิตย์ถนัดกฎหมายแพ่ง หลายตัว ดร.ฟานารีจะเชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะทาง ส่วนธรรมศาสตร์ จะมีอาจารย์ที่จบกฎหมายจากฝรั่งเศสและเยอรมันเยอะ ซึ่งตรงจุดนี้จะถนัดการตีความตัวบทกฎหมายและระบบศาลเยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยใช้อยู่ มีคนที่เก่งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง หรือนิติปรัชญาหลายคน ส่วนที่รามคำแหง ก็เช่นเดียวกัน รามใช้ระบบการสอบแบบเดียวกับธรรมศาสตร์ คือข้อสอบเป็นอัตนัย วัดผลทีเดียว ดังนั้นการเตรียมตัวสอบจะยาก แก้ตัวไม่ได้ จุฬาใช้ระบบการเรียนแบบมีคะแนนเก็บมีมิดเทรอม ไฟนอล หรือมีรายงานช่วยบ้าง ส่วนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางกฎหมายก็หลากหลายต่างกัน เช่นจุฬาเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ มธด้วย ส่วนตอบปัญหาด้านกฎหมาย ม รามก็ชนะหลายครั้ง พี่เลยตอบไม่ได้ว่าที่ไหนดีกว่าที่ไหน แต่ด้วยบรรยากาศทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ กฎหมายที่ไหนก็ดีทั้งนั้นแหละครับ พี่ไม่ค่อยแบ่งแยก
  มธ เป็นต้นกำเนิดวิชาธรรมศาสตรืและการเมือง เพราะถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนกฎหมายที่แรกๆ ส่วนจุฬา ภาควิชานิติศาสตร์ ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์จุฬา ดังนั้นก็เก่งเหมือนกัน รวมถึงรามด้วย เพราะรามก็ใช้ระบบที่ใกล้เคียงกับธรรมศาสตร์
  ส่วนศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
  ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ เช่น อ. จรัญ ภักดีธนากุล คนนี้เคยสอนทั้งนิติจุฬา เนติบัณฑิต เป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จบนิติจุฬา(ที่หนึ่งของคณะรัฐศาสตร์สมัยนั้น)
  ศ.ดร. พิษณุ เครืองาม คนนี้ทำงานการเมือง เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีความรู้ประวัติศาสตร์ไทยมาก เคยเป็นรองนายก จบเกียรตินิยมดี จาก มธ ปริญญาเอกที่ฝรั่งเศส ถือว่าเป็นนักกฎหมายแถวหน้าของประเทศไทย
  ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นี่ก็นักกฎหมายมหาชน จบนิติจุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จบปริญญาเอกที่ปารีส อดีตอาจารย์จุฬา ตอนนี้เป็นเลขาสถาบันพระปกเกล้า
  รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คนนี้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมเปรียบเทียบ เป็นอาจารย์มธ ที่กล้าแย้งกับทีดีอาร์ไอ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านกฎหมายอาญามาตร 112 จบ มธ. และปริญญาเอกที่เยอรมัน
  นี่ยังไม่รวมคนอื่นๆอีกมากมายเช่น ดร.ณัฐกิจ ทิวไผ่งาม ดร.สดศรี สัตยธรรม นายนพดล ปัทมะ หรือนักการเมืองหลายคน ศาล อัยการ และอื่นๆ

  ข้อมูลนี้ถือว่าเบื้องต้นสำหรับคนที่จะตัดสินใจเรียนนิติศาสตร์

  ส่วนใครอยากคุยกับพี่รอบนอกก็ Chonlathep.soccu@gmail.com หรือโทร 092 8547747 (ครูพี่หนุ่ม) ได้นะครับ ว่างช่วงเย็นและเสาร์อาทิตย์
 • Toey Sutthichai 14:14 น. 16 พฤษภาคม 2557
  ขออ้างอิงด้วยครับ
 •  

ประวัติ


สมาชิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 • ชื่อสมาชิก
  คะแนนความนิยม
 • P'Creative
  45
 • lookwai
  16
 • BB.
  14
 • น้องเป็ด
  10
 • กาแฟเย็น
  7
 • kanom-sen
  6
 • KhunchaOil UnsenZer
  5
 • sanook_sanan
  5
 • ่P'Ja+
  4
 • Phasita Jiratanasoontorn
  3
 • ทวิปรัชญ์
  3
 • Poh SWU
  3
 • Some One
  3
 • โลกสดใส
  3
 • paotung
  3
 • SHINO TP
  3
 • jackkajee
  2
 • mmemeweww
  2
 • paanthor
  2
 • ปุยเมฆ
  2
 • ดูทั้งหมด