อาชีพสำหรับนักรัฐศาสตร์

chonlathep.soccu@gmail.com 15:47 น. 2 พฤษภาคม 2557
ส่วนใหญ่นักรัฐศาสตร์ หรือบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ จะประกอบอาชีพหลากหลาย เปรียบเทียบจากนิสิต จุฬา ธรรมศาสตร์ หรืออื่นๆเช่น
นายกยิ่งลักษณ์ คุณสุเทพ(กปปส) จบรัฐศาสตร์ มช ได้เป็นนายก ได้เป็นผู้นำม็อบ ได้เป็นอดีตผู้บริหารเครือ sc saasett และ AIS หรืออย่างคุณสุเทพก็ได้เป็นอดีตรองนายก รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย อื่นๆ เลขาพรรคประชาธิปปัตย์