อาชีพสำหรับนักรัฐศาสตร์

chonlathep.soccu@gmail.com 15:47 น. 2 พฤษภาคม 2557
ส่วนใหญ่นักรัฐศาสตร์ หรือบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ จะประกอบอาชีพหลากหลาย เปรียบเทียบจากนิสิต จุฬา ธรรมศาสตร์ หรืออื่นๆเช่น
นายกยิ่งลักษณ์ คุณสุเทพ(กปปส) จบรัฐศาสตร์ มช ได้เป็นนายก ได้เป็นผู้นำม็อบ ได้เป็นอดีตผู้บริหารเครือ sc saasett และ AIS หรืออย่างคุณสุเทพก็ได้เป็นอดีตรองนายก รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย อื่นๆ เลขาพรรคประชาธิปปัตย์
นอกจากนี้ยังมีชนชั้นนำในประเทศไทยหลายคนจบรัฐศาสตร์ เช่นคุณอภิสิทธิ์ เพราะคุณอภิสิทธิ์ เรียน ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การเมือง มันคือการรวมกันของสามสาขา โดยต้องเรียนวิชาการบริหารและการปกครองด้วย หรือพลเอกสนธิ บุญรัตน์ลิน คุณสุนัย อื่นๆล้วนจบรัฐศาสตร์ แต่ก็จบนิติมากด้วยเช่นกัน
ส่วนอาชีพนักปกครอง ปลัด หรือหน่วยงานราชการในกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการ ก็ล้วนบรรจุวุฒิรัฐศาสตร์เอาไว้ ในการสอบเข้า ตำแหน่ง นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบาย นักปกครอง นกัปกครองท้องถิ่น หรอือื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่บางคนที่จบตรีจะมุ่งมั่น(ถ้าชอบ) เรียนต่อโท และเอก เพื่อสอบและบรรจุเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงตำแหน่งนักวิจัยด้านสังคมศาสตรืด้วยเช่น ศ.ดร.เกษียณ เตชะพีระ(อ.มธ) รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยพร(อ.ธรรมศาสตร์) รศ.ดร.โกวิทย์(มเกษตร) หรือ ศ.ดร.จิรโชค (ม ราม) เป็นต้น ยืนยันว่าท่านเหล่านี้เป็นนักรัฐศาสตรืที่จบเฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์โดยตรง หรือไม่ก็สัมพันธืกับรัฐศาสตร์
นักการทูต นักวิเทศสัมพันธ์ อันนี้จะบรรจุอยู่ในข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งก็รับคนที่จบรัฐศาสตร์เพื่อสอบบรรจุคัดเลือกเป็นข้าราชการในกระทรวง ข้อสอบก็มีเกี่ยวกับวิชาในสาขา ความสัมพันธืระหว่างประเทศ เช่น เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ(แต่อันนี้ค่อนข้างแข่งขันกันสูง) ตำแหน่งที่หลายคนใผ่ผันก็คงเป็นเหมือนคุณชายปวรรุจ(นักการทูต เอกอัครราชทูต อุปทูต ที่ปรึกษา อัครราชทูต เป็นต้น)
อาชีพนักเขียน นักข่าว มีนักเขียน นักข่าวหลายคนจบรัฐศาสตร์ เช่น ดร.เสกสันต์ ประเสริฐกุล (อดีตอาจารย์ มธ) ส่วนนักข่าวนี่มีมากจนผมแทบจำไม่ได้ ส่วนใหญ่จะอยู่ฝ่ายข่าวการเมือง แต่ข่าวบันเทิงก็เห็นมีบ้างนิดหน่อย
องค์กรระหว่างประเทศเช่น UN UNESCO หรือ NGO เช่น แอมเนสตี้ มูลนิธิการเมือง กลุ่มภาคประชาสังคมอื่นๆ นักเคลื่อนไหวทางสังคม เช่นบันคีมูน จบรัฐศาสตร์ ดร.สุรินทร์ จบรัฐศาสตร์ ยังไม่รวมคนอื่นอีกมากมาย
อาชีพอื่นๆ เช่นแอร์โฮสสเตรท ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักการตลาด ceo อันนี้ก็เห็นหลายคน แต่คนเหล่านี้มีประสบการณ์ทำงานกับเอกชน และใช้ประสบการณ์ไต่เต้าทำงานบริหารองค์กร เช่น ดร.วีรพงศ์ รามางกูร และอื่นๆประวัติ


สมาชิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 • ชื่อสมาชิก
  คะแนนความนิยม
 • P'Creative
  45
 • lookwai
  16
 • BB.
  14
 • น้องเป็ด
  10
 • กาแฟเย็น
  7
 • kanom-sen
  6
 • KhunchaOil UnsenZer
  5
 • sanook_sanan
  5
 • ่P'Ja+
  4
 • Phasita Jiratanasoontorn
  3
 • ทวิปรัชญ์
  3
 • Poh SWU
  3
 • Some One
  3
 • โลกสดใส
  3
 • paotung
  3
 • SHINO TP
  3
 • jackkajee
  2
 • mmemeweww
  2
 • paanthor
  2
 • ปุยเมฆ
  2
 • ดูทั้งหมด