มีที่ไหนบ้างเรียนการท่องเที่ยวจบมาเป็นไกด์ได้เลย

อรีชา บิก 15:44 น. 19 กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
คำตอบ

 • ดิ๊ฟคุง คัฟผม 18:47 น. 10 เมษายน 2557
  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหลักสูตรพิเศษอยู่นะครับ ลองไปติดต่อดูชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์
 • Poh SWU 00:35 น. 9 มีนาคม 2557
  คณะใหม่ ของมศวครับ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  จบมาได้บัตรเงินของไกด์เลย เพราะมีการออกทริปตอนเรียน แต่เพิ่งจะมีรุ่นที่1 ยังไม่มีบัณฑิต ถ้าน้องสนใจเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี่เลย
  https://sites.google.com/a/g.swu.ac.th/ece/wth-b-thxng-theiyw

  การอ้างอิง url : https://sites.google.com/a/g.swu.ac.th/ece/wth-b-thxng-theiyw
 • Star Writing 13:44 น. 27 กุมภาพันธ์ 2557
  การเป็นมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนด ซึ่งหลักสูตรแต่ละประเภทของบัตรมัคคุเทศก์จะกำหนดวุฒิการศึกษาไว้ต่าง ๆ กัน แต่คุณสมบัติสำคัญ คือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้น และป้องกันการประกอบการนำเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า

  1. ห้ามจัดนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ประกอบการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
  2. ห้ามทำหน้าที่มัคคุเทศก์ โดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ปฏิบัติงานระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
  3. จะต้องไม่ปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่วางไว้ เช่น จ้างมัคคุเทศก์ไม่ตรงประเภท, เป็นมัคคุเทศก์แต่ไม่ติดบัตรขณะปฏิบัติหน้าที่, แต่งกายไม่สุภาพ, ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อื่น ๆ ฯลฯ
  4. ใบอนุญาตของผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัด


  เรียนอะไร ต้องเรียนอะไรถึงจะมาทำอาชีพนี้ได้
  มหาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับการจออกมาเป็นมัคคุเทศก์โดยตรง หรืออาจเรียนในสาขาที่ใกล้เคียงแล้วสามารถนำมาประยุกต์ และไปสอบเป็น มัคคุเทศก์ได้ภายหลัง เช่น

  คณะโบราณคดี สาขาวิชาโทมัคคุเทศก์ คณะศิลปศาตร์ เอกการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เรียนนิเทศฯ การโรงแรมที่เรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 •  

ประวัติ


สมาชิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 • ชื่อสมาชิก
  คะแนนความนิยม
 • P'Creative
  45
 • lookwai
  16
 • BB.
  14
 • น้องเป็ด
  10
 • กาแฟเย็น
  7
 • kanom-sen
  6
 • KhunchaOil UnsenZer
  5
 • sanook_sanan
  5
 • ่P'Ja+
  4
 • Phasita Jiratanasoontorn
  3
 • ทวิปรัชญ์
  3
 • Poh SWU
  3
 • Some One
  3
 • โลกสดใส
  3
 • paotung
  3
 • SHINO TP
  3
 • jackkajee
  2
 • mmemeweww
  2
 • paanthor
  2
 • ปุยเมฆ
  2
 • ดูทั้งหมด