ไกด์ต่างประเทศ

กาแฟเย็น 11:59 น. 8 ตุลาคม 2554
ถ้าอยากเป็นไกด์ที่ต่างประเทศต้องทำยังไงอ่าคำตอบ

 • P'Creative 00:01 น. 23 มกราคม 2555
  ต้องเรียนจบปริญญาตรีในสาขาที่ออกมาเป็นมัคคุเทศก์โดยตรงหรืออาจเรียนในสาขาที่ใกล้เคียงแล้วสามารถนำมาประยุกต์ และไปสอบเป็น มัคคุเทศก์ได้ภายหลัง เช่น คณะโบราณคดี สาขาวิชาโทมัคคุเทศก์ คณะศิลปศาตร์ เอกการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เรียนนิเทศศาสตร์ การโรงแรมที่เรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 •  

ประวัติ


สมาชิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 • ชื่อสมาชิก
  คะแนนความนิยม
 • P'Creative
  45
 • lookwai
  16
 • BB.
  14
 • น้องเป็ด
  10
 • กาแฟเย็น
  7
 • kanom-sen
  6
 • sanook_sanan
  5
 • KhunchaOil UnsenZer
  5
 • ่P'Ja+
  4
 • Phasita Jiratanasoontorn
  3
 • ทวิปรัชญ์
  3
 • Poh SWU
  3
 • Some One
  3
 • paotung
  3
 • SHINO TP
  3
 • โลกสดใส
  3
 • paanthor
  2
 • ปุยเมฆ
  2
 • jackkajee
  2
 • mmemeweww
  2
 • ดูทั้งหมด